Protikorupční linka ČR

Je nevládním automatizovaný systémem, který je schopen bez asistence státu, lobbistů, velkých obchodních korporací, oligarchů, organizovaných mafií fungovat ve veřejném zájmu občana.

Řešíme prohřesky u rodinného práva, obchodního práva, pojistných podvodů, trestního práva, stavebního práva, zákoníku práce, požárních nehod, finančního práva, omamných látek a drog...

Udáním pachatele podezřelého z trestného činu nebo přestupku je automaticky zahájeno šetření několika státními orgány současně. Včetně zpětné kontroly Protikorupční linkou. Systém je navržen tak, aby oznamovatel díky skryté identitě, pokud si přeje být v anonymitě, neriskoval žádný zpětný postih v případě, že se oznámení neprokáže. Děkujeme, že pomáháte státní správě dopadnou chránit společnost před zločinci.

Oznámit podezření z trestné činnosti nebo přestupku na

| Občan | Státní zaměstnanec | Politik | Policista | Firma | Exekutor |

Občan

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv občana, který nespadá do uvedených kategorií. Oznámení můžete podat na jakoukoliv trestnou činnost, nebo přestupek, z kterého podezříváte pachatele.

Státní zaměstnanec

zde můžete podat oznámení na úředníka, který se podle vás dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání v souvislosti s výkonu své funkce. Trestná činnost úředníků často bývá základním stavebním kamenem těch největších podvodů.

Politik

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv politika, kterého podezíráte z porušení zákona. Na protikorupční lince se oznámení řeší oznámení bez ohledu na politické postavení a výši funkce. Systém je v mnoha směrech plně automatický a díky tomu je vyloučeno, aby oznámení bylo zameteno pod koberec.

Policista

zde můžete podat oznámení na policistu, kterého podezříváte z nezákonného jednání.

Firma

zde můžete podat oznámení na firmu, podnikatele, živnostníka. Vašim podmětem se bude zaobírat několik státních institucí najednou a je téměř vyloučeno, aby pachatel pokud spáchal trestný čin, nebo přestupek utekl před spravedlností.

Exekutor

z důvodu velkého poštu stížností je zavedena speciální sekce pro exekutory, kteří jsou podnikatelé a současně mají pravomoci státních zaměstnanců.

Města a protikorupční linky