Protikorupční linka | Město Praha

Praha je hlavním městem České republiky a jako taková je pravidelným sídelním městem jejích ústředních orgánů. Navíc je už od 24. listopadu 1990 de facto opět statutárním městem, má však specifické postavení obce i kraje zároveň. Netýká se jí zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) a zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.), nýbrž zvláštní zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.), který se zmiňuje o jejím statutu, ale mezi statutární města ji nepočítá. Praha vydává pro své území vlastní právní předpisy, vyhlášky i nařízení, které publikuje ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy. V Praze zároveň sídlí i správní instituce Středočeského kraje.
Nahlásit trestný čin

Oznámit podezření z trestné činnosti nebo přestupku na

| Občan | Státní zaměstnanec | Politik | Policista | Firma | Exekutor |

Občan

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv občana, který nespadá do uvedených kategorií. Oznámení můžete podat na jakoukoliv trestnou činnost, nebo přestupek, z kterého podezříváte pachatele.

Státní zaměstnanec

zde můžete podat oznámení na úředníka, který se podle vás dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání v souvislosti s výkonu své funkce. Trestná činnost úředníků často bývá základním stavebním kamenem těch největších podvodů.

Politik

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv politika, kterého podezíráte z porušení zákona. Na protikorupční lince se oznámení řeší oznámení bez ohledu na politické postavení a výši funkce. Systém je v mnoha směrech plně automatický a díky tomu je vyloučeno, aby oznámení bylo zameteno pod koberec.

Policista

zde můžete podat oznámení na policistu, kterého podezříváte z nezákonného jednání.

Firma

zde můžete podat oznámení na firmu, podnikatele, živnostníka. Vašim podmětem se bude zaobírat několik státních institucí najednou a je téměř vyloučeno, aby pachatel pokud spáchal trestný čin, nebo přestupek utekl před spravedlností.

Exekutor

z důvodu velkého poštu stížností je zavedena speciální sekce pro exekutory, kteří jsou podnikatelé a současně mají pravomoci státních zaměstnanců.