Protikorupční linka | Město Plesná

Plesná (německy Fleißen) je město v okrese Cheb. Žije zde přibližně 1 900 obyvatel.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1185, kdy je ves zmiňována jako vlastnictví Waldsasského kláštera. V roce 1429 byla ves vypálena husitskými vojsky včetně dřevěného kostela svatého Jiří, který je zde připomínán již k roku 1400 (snad jako filiální). Po reformaci byla obec evangelického vyznání a po bitvě na Bílé hoře, resp. po Vestfálském míru, bylo vsi Plesná jako jediné v Českém království (s výjimkou Ašska) dovoleno zůstat evangelická.
Nahlásit trestný čin

Oznámit podezření z trestné činnosti nebo přestupku na

| Občan | Státní zaměstnanec | Politik | Policista | Firma | Exekutor |

Občan

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv občana, který nespadá do uvedených kategorií. Oznámení můžete podat na jakoukoliv trestnou činnost, nebo přestupek, z kterého podezříváte pachatele.

Státní zaměstnanec

zde můžete podat oznámení na úředníka, který se podle vás dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání v souvislosti s výkonu své funkce. Trestná činnost úředníků často bývá základním stavebním kamenem těch největších podvodů.

Politik

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv politika, kterého podezíráte z porušení zákona. Na protikorupční lince se oznámení řeší oznámení bez ohledu na politické postavení a výši funkce. Systém je v mnoha směrech plně automatický a díky tomu je vyloučeno, aby oznámení bylo zameteno pod koberec.

Policista

zde můžete podat oznámení na policistu, kterého podezříváte z nezákonného jednání.

Firma

zde můžete podat oznámení na firmu, podnikatele, živnostníka. Vašim podmětem se bude zaobírat několik státních institucí najednou a je téměř vyloučeno, aby pachatel pokud spáchal trestný čin, nebo přestupek utekl před spravedlností.

Exekutor

z důvodu velkého poštu stížností je zavedena speciální sekce pro exekutory, kteří jsou podnikatelé a současně mají pravomoci státních zaměstnanců.