Protikorupční linka | Město Český Dub

Český Dub (německy Böhmisch Aicha) je město na severu Čech v Libereckém kraji (okres Liberec), které leží na jih od Ještědu, asi 12 km jižně od města Liberce. Stal se přirozeným centrem Českodubska a významným místem Podještědí. Žije zde přibližně 2 800 obyvatel. Byla tu zřízena škola mateřská, základní a základní umělecká. Územím města protékají potoky Ještědka a její přítok Rašovka. Historické jádro Českého Dubu je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Významnou památkou je johanitská komenda (opevněný klášter) z 1.poloviny 13. stol., která byla znovu objevena a zpřístupněna v 90. letech 20. stol.. Vstup do komendy zajišťuje Podještědské muzeum v Českém Dubu.
Nahlásit trestný čin

Oznámit podezření z trestné činnosti nebo přestupku na

| Občan | Státní zaměstnanec | Politik | Policista | Firma | Exekutor |

Občan

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv občana, který nespadá do uvedených kategorií. Oznámení můžete podat na jakoukoliv trestnou činnost, nebo přestupek, z kterého podezříváte pachatele.

Státní zaměstnanec

zde můžete podat oznámení na úředníka, který se podle vás dopustil jakéhokoliv nezákonného jednání v souvislosti s výkonu své funkce. Trestná činnost úředníků často bývá základním stavebním kamenem těch největších podvodů.

Politik

zde můžete podat oznámení na jakéhokoliv politika, kterého podezíráte z porušení zákona. Na protikorupční lince se oznámení řeší oznámení bez ohledu na politické postavení a výši funkce. Systém je v mnoha směrech plně automatický a díky tomu je vyloučeno, aby oznámení bylo zameteno pod koberec.

Policista

zde můžete podat oznámení na policistu, kterého podezříváte z nezákonného jednání.

Firma

zde můžete podat oznámení na firmu, podnikatele, živnostníka. Vašim podmětem se bude zaobírat několik státních institucí najednou a je téměř vyloučeno, aby pachatel pokud spáchal trestný čin, nebo přestupek utekl před spravedlností.

Exekutor

z důvodu velkého poštu stížností je zavedena speciální sekce pro exekutory, kteří jsou podnikatelé a současně mají pravomoci státních zaměstnanců.