Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
SZITAI ZDENĚK
BŘEZINA MARTIN
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
HORVÁTH LADISLAV

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

SCHMORRDE JOHANNES

SCHMORRDE JOHANNES
Jméno: SCHMORRDE JOHANNES
Pohlaví: muž
Datum narození: 10.7.1973
Patrání vyhlášeno: 1.4.2016
Nebezpečný: NE
Ozbrojen: NE
Nakažlivá nemoc: NE
Statní příslušnost: Německo (D)
Výška: 160 až 200 cm
Zdanlivé stáří: 43 až 45 let


Na hledaného muže byl vydán Okresním soudem v Sokolově příkaz k zadržení pro přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Osoby v pátrání - SCHMORRDE JOHANNES