Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
SZITAI ZDENĚK
BŘEZINA MARTIN
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
HORVÁTH LADISLAV

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

FLESAR TOMÁŠ

FLESAR TOMÁŠ
Jméno: FLESAR TOMÁŠ
Pohlaví: muž
Bydliště: okres PLZEŇ
Datum narození: 23.2.1978
Patrání vyhlášeno: 7.4.2016
Nebezpečný: NE
Ozbrojen: NE
Nakažlivá nemoc: NE
Statní příslušnost: Česká republika (CZ)
Výška: 170 až 180 cm
Zdanlivé stáří: 38 až 40 let


Bližší popis osoby není znám. Na hledaného muže byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kam bez závažného důvodu nenastoupil.

Osoby v pátrání - FLESAR TOMÁŠ