Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
SZITAI ZDENĚK
BŘEZINA MARTIN
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
HORVÁTH LADISLAV

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Vyhledávání osob
FILVARSKYY ANDRIY
FILVARSKYY ANDRIY
PAPEŽOVÁ IVANA
PAPEŽOVÁ IVANA
OLÁH MILAN
OLÁH MILAN
BŘEZINA JOSEF
BŘEZINA JOSEF
PODLEŠÁK ADAM
PODLEŠÁK ADAM
MOTRE VASYL
MOTRE VASYL
HORČIC PETR
HORČIC PETR
BUI VAN HIEP
BUI VAN HIEP
Další stránky: 1 2
Protikorupční linka - Osoby v pátrání