Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Vyšetřování policistů (přečiny)

Zde lze ohlásit skutečnosti a informace, které mohou napomoci usvědčit policistu při přestupku nebo ze spáchání trestného činu.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

Vyšetřování policistů (přečiny)