Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Úřad práce (zaměstnanci načerno)

Zde můžete ohlásit jakékoliv informace, jež mohou napomoci odhalit neetické chování poškozující zaměstnance:

  1. Zneužívání dotací a podpor na zaměstnance

  2. Zaměstnávání na černo

  3. Zaměstnanci mají podepsané „předepsané“ výpovědi bez uvedení data

  4. Diskriminační jednání, pokud jej zaměstnavatel užívá

  5. Zaměstnavatel využívá ke své kmenové práci živnostníky a to za využití technického vybavení zaměstnavatele (tzv. Švarc systém)

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

 

Úřad práce (zaměstnanci načerno)