Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Policii ČR (ohlášení kriminálního činu)

Zde můžete ohlásit informace, které mohou napomoci dopadnout pachatele jakéhokoliv přestupku proti zákonu nebo trestného činu.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz | StopDopingu.cz

Policii ČR (ohlášení kriminálního činu)