Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Finanční úřad (krácení daní)

Zde je možno ohlásit jakékoliv informace, které mohou napomoci k odhalení krácení nebo neodvedení daní.

Nejčastější prohřešky:

  1. Vlastník bytu (domu) neodvádí daně z nájmů

  2. Živnostník, podnikatel neodvádí daně v plném rozsahu (zpravidla se jedná o stánkaře, hospody, provozovatelé atrakcí).

  3. Jiné skutečnosti, jež by mohly napomoci k odhalení krácení, nebo neodvádění daní

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

 

Finanční úřad (krácení daní)