Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Adam Quick

Adam Quick se stal hlavní tváří za boj proti protekci a dopingu ves portu!

Adamův životopis naleznete na webu: www.AdamQuick.comFanPage Facebook

 

Nenechte samotného Adama bojovat za rovné podmínky ve sportu pro všechny! Ohlásit korupci, protekci, nebo dopující hráče můžete i anonymně na ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz | StopDopingu.cz

Adam Quick | bez protekce