Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Politici, poslanci, senátoři atd.

Zde můžete formou zabezpečeného formuláře podat zjištění či podezření na špatné hospodaření zapříčiněné konkrétními politiky a poslanci.

Navíc můžete podat oznámení na jakéhokoliv veřejného činitele, který podle Vás porušuje zákony jak při výkonu funkce, tak i v soukromém životě. Dále můžete nahlásit případné podezřelé kontakty těchto činitelů s podsvětím, s osobami s kriminální minulostí. Tyto podněty často vedou k odhalení jejich nekalých a neetických aktivit.

Vaše podání bude automaticky zpracováno a předáno příslušným kontrolním úřadům. Systém umožňuje plnou anonymitu. V případě, že oznamovatel chce zůstat utajen, jeho přístupové adresy na síť internet se nestanou součástí spisů státní správy a nebudou v databázi CERD archivovány.

Příklady oznámení:

  1. Podezření ze zadávání nevýhodných zakázek v neprospěch státní správy, resp. státu

  2. Úředníka, jehož majetek dle Vašeho mínění neodpovídá příjmům ve státní správě.

Protikorupční linka Centrálního registru dlužníků umožňuje občanům upozornit na nepravosti politiků a volených poslanců (zástupců občanů). Je plně automatická a ctí právo na ochranu zdroje. V případě, že si vkladatel nepřeje sdělit své jméno a kontakt, mezinárodní správce nearchivuje a nezpracovává žádná data, která by Vás mohla ztotožnit. Žádosti o vydání IP adres počítačů oznamovatelů k rukám PČR ani jiným složkám nejsou zahraničním správcem akceptovány.

CERD je zde pro občany a ctí jejich právo na diskrétnost. Občanům uvádějícím svou identitu zaručujeme právní i mediální pomoc v případě nečinnosti či jiného nepříznivého chování ze strany prošetřujících příslušných státních orgánů.

Je třeba si uvědomit, že podnikatel, firma nebo manažer jsou schopni vydělat díky dobře odvedené práci mnoho miliónů. Politik však je schopen na základě úmyslně vedeného korupčního rozhodnutí ve prospěch soukromého sektoru vydělat i miliardy.

Tyto prostředky pak chybí státu ve školství, v dopravě, v soudnictví atd.


Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz


Politici, poslanci, senátoři atd. | protikorupční