Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Policie České republiky

Zde lze formou zabezpečeného formuláře podat zjištění či podezření ze špatného hospodaření na útvarech PČR, střetů zájmů policistů nebo jiné podezřelé aktivity atp.

Dále můžete podat oznámení na jakéhokoliv policistu, který podle Vás porušuje zákony jak při výkonu funkce, tak i v soukromém životě. Můžete nahlásit případné podezřelé kontakty policisty s podsvětím či s osobami s kriminální minulostí (tyto indicie často vedou k odhalení závažné kriminální činnosti v řadách PČR).

Vaše podání bude automaticky zpracované a předáno příslušným kontrolním úřadům na IMV ČR. Systém umožňuje plnou anonymitu. V případě, že oznamovatel chce zůstat utajen, jeho přístupové adresy na síť internet se nestanou součástí spisů státní správy a nebudou v databázi CERD archivovány.

Příklady oznámení:

  1. Podezření resp. upozornění na úplatného policistu

  2. Policisty, jehož majetek dle Vašeho mínění neodpovídá příjmům běžným u Policie.

  3. Policisty, který porušuje zákony našeho státu atp.

Protikorupční linka Centrálního registru dlužníků umožňuje občanům upozornit na nepravosti v policejních složkách. Je plně automatická a ctí právo na ochranu zdroje. V případě, že si vkladatel nepřeje sdělit své jméno a kontakt, mezinárodní správce nearchivuje a nezpracovává žádná data, která by Vás mohla ztotožnit. Žádosti o vydání IP adres počítačů oznamovatelů k rukám PČR ani jiným složkám nejsou zahraničním správcem akceptovány.

CERD je zde pro občany a ctí jejich právo na diskrétnost. Občanům uvádějícím svou identitu zaručujeme právní i mediální pomoc v případě nečinnosti či jiného nepříznivého chování ze strany prošetřujících orgánů.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

Policie České republiky | protikorupční linka