Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Ostatní nezařazené

Nevyhovuje-li Vám pro podání žádné předchozí zařazení v sekci STÁTNÍ SEKTOR, zde můžete podat jakékoliv další oznámení, které upozorňuje na nezákonná jednání státního úřadu či jeho zaměstnance. Může se jednat i o zaměstnance organizace, která vzdáleně spadá pod státní správu.

Můžete zde podat jakékoliv informace, o nichž se domníváte, že nejsou v souladu se zákonem nebo etickým kodexem úředníka (státního zaměstnance).

Protikorupční linka a desítky vzniklých kauz existují pouze díky Vám, kterým není jedno, jak stát hospodaří. Jako občan platíte přímé a nepřímé daně a zasloužíte si za ně fungující a efektivní státní správu.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

Ostatní nezařazené