Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Kraje, Města, Obce

Zde můžete formou zabezpečeného formuláře podat zjištění či podezření ze špatného hospodaření na obecním, městském či krajském úřadu.

Vaše podání bude automaticky zpracované a předáno příslušným kontrolním úřadům. Systém umožňuje plnou anonymitu. V případě, že oznamovatel chce zůstat utajen, jeho přístupové adresy na síť internet se nestanou součástí spisů státní správy a nebudou v databázi CERD archivovány.

Příklady oznámení:

  1. Podezření ze zadávání zakázek pro město, obec či kraj nevýhodných

  2. Úředníka, jehož majetek dle Vašeho mínění neodpovídá příjmům ve státní správě.

  3. Firmy nebo manažera, kteří se veřejně chlubí (chlubili), že poskytují úplatky za účelem získávání veřejných zakázek, s uvedením odboru krajského, městského či obecního úřadu.

Protikorupční linka Centrálního registru dlužníků umožňuje občanům upozornit na nepravosti v komunální správě. Je plně automatická a ctí právo na ochranu zdroje. V případě, že si vkladatel nepřeje sdělit své jméno a kontakt, mezinárodní správce nearchivuje a nezpracovává žádná data, která by Vás mohla ztotožnit. Žádosti o vydání IP adres počítačů oznamovatelů k rukám PČR ani jiným složkám nejsou zahraničním správcem akceptovány.

CERD je zde pro občany a ctí jejich právo na diskrétnost. Občanům uvádějícím svou identitu zaručujeme právní i mediální pomoc v případě nečinnosti či jiného nepříznivého chování ze strany prošetřujících státních orgánů.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

Kraje, Města, Obce | protikorupční linka