Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Živnostníci

Přes devadesát procent OSVČ (živnostníků) v České republice podniká v souladu se zákony. Asi pět procent OSVČ však využívá korupčního jednání, ze kterého profituje na úkor jiných.

Můžete zde podat jakékoliv podezření, u kterého se domníváte, že představitel firmy porušuje zákony, nebo využívá korupčního jednání na úkor jiného soukromého subjektu, nebo státní správy.

Co lze například oznámit:

  1. Živnostník řádně nevede účetnictví a neodvádí odpovídající daně

  2. Živnostník zaměstnává na černo zaměstnance

  3. Živnostník disponuje majetkem, který podle Vás nenabyl zákonným způsobem.

  4. Falšování produktů, prodávání falzifikátů (např. vietnamští prodejci – je nutno uvést stánek a co nejlépe identifikovat prodejce)

  5. Živnostník je např. napojen na podsvětí, atd.. (praní špinavých peněz, atd..)

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

 

oznámení na živnostníka | protikorupční linka