Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Ostatní nezařazené

Nevyhovuje Vám žádné předchozí zařazení v sekci SOUKROMÝ SEKTOR. Zde můžete podat jakékoliv jiné oznámení, které směruje v neprospěch ekonomických subjektů a jeho zaměstnanců.

Můžete zde podat informace, o nichž se domníváte, že nejsou v souladu se zákonem nebo etikou podnikání.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz | StopDopingu.cz

Ostatní nezařazené