Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
LACKO ONDREJ
VU TIEN THO
PRUŽINA LADISLAV

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Občasnská sdružení, nadace

Značná část občanských sdružení, nadací, politických stran a neziskových organizací je díky zjednodušené evidenci a neúčinné kontrole zneužívána jako výhodný zdroj k obstarání finančních prostředků.

Zde můžete nahlásit jakékoliv podezřelé skutečnosti, které nasvědčují, že mohl být spáchán trestný čin. V oznámení co nejlépe specifikujte subjekt a osoby, které se na dané věci podílí.

?

Občasnská sdružení, nadace