Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Firmy

Přibližně devadesát procent firem v České republice podniká v souladu se zákony. Asi deset procent firem však využívá korupčního jednání a značně z něho profituje. Toto je významné ve spojitosti se státními zakázkami.

Můžete zde podat jakoukoliv skutečnost či podezření, u kterého se domníváte, že představitel firmy porušuje zákony, nebo využívá korupčního jednání na úkor jiného soukromého subjektu nebo státní správy.

Příklady oznámení:

  1. Firma řádně neodvádí daně

  2. Firma zaměstnává na černo zaměstnance

  3. Firma je úmyslně vedena do bankrotu

  4. Statutární orgán, manažer nebo zaměstnanec disponují větším majetkem, neodpovídajícím jeho příjmům

  5. Falšování produktů, prodej falzifikátů (např. vietnamští prodejci – je nutno uvést stánek a co nejlépe identifikovat prodejce)

  6. Jiné (firma je propojena na podsvětí, praní špinavých peněz atd.)

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

 

Oznámení na firmu | protikorupční linka