Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Ostatní nezařazené

Zde je možno podat oznámení k tématům, která nespadají do žádných výše uvedených kategorií:

  1. Vlastnění nebo distribuce nelegálního softwaru
  2. Vlastnění nebo distribuce nelegálně pořízených kopií filmů a mp3.
  3. Jiná trestná činnost

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz

Ostatní nezařazené