Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Násílí na dětech

Dítě je zpravidla odkázáno na rodiče či osoby v jejichž péči se nachází. Protikorupční linka jako největší systém zajišťující postoupení podmětů na nežádoucí skutky ve společnosti podporuje boj s následujícími formami násilí na dětech:

  1. Fyzické a psychické násilí a týraní nezletilého dítěte

  2. Zanedbání péče o dítě

  3. Podpora dětské prostituce

Centrální registr dlužníků podporuje vznik Registru pedofilů, odsouzených za násilný trestný čin spáchaný na dítěti. Více na registrpedofilu.cz

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz

Oznamte násilí na dětech | linka důvěry | protikorupční linka