Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
ČERVEŇÁK MIROSLAV
DVOŘÁK JAROSLAV
GÁBOR ANTON
HEROLD ALBERT

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

Drogy

Výroba, distribuce a užívání drog patří mezi nejrozsáhlejší činnost, která zatěžuje ekonomiku každého státu a jeho policejní složky.

Zde můžete ohlásit prodejce všech druhů drog (jako marihuana, heroin, LSD, pervitin atd.)

Naším průzkumem bylo prokázáno, že více jak osmdesát procent studentů přišlo do kontaktu s drogou. Vzhledem k tomu, že prodej drog a samotné užívání zpravidla způsobuje další obecnou kriminalitu a to ve formě krádeží, podvodů, prostituce až pod vraždy, apelujeme na Vaši odpovědnost a nahlášení vám známých distributorů drog, s uvedením jejich pokud možno důsledného popisu (jméno, telefon, atd.).

Můžete nahlásit i uživatele drog, kteří sice užitím neporušují zákon, ale mohou policejní složky z oboru narkotik přivést na stopu distributora.

 

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz | StopDopingu.cz

Ohlášení prodejce i uživatele drog | protikorupční linka